คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. การเลือกชุมนุมเป็นสิทธิของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเท่านั้น

2. การลงทะเบียนเข้าใช้ชุมนุมไม่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนด้วยระบบได้ 2 ครั้งเท่านั้น

3. หากนักเรียนทราบวิธีเข้าใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือ ในหน้าประชาสัมพันธ์ด้านหน้า

4. หากหมดเวลาการเลือกชุมนุมแล้ว นักเรียนยังไม่ดำเนินการเลือกชุมนุม ทางทีมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะนำรายชื่อนักเรียนเข้าชุมนุมที่เหลือโดยอัตโนมัติ

กรุณาดูหมายเหตุ ระดับชั้น รูปแบบห้องเรียนที่รับ

เพราะถ้านักเรียนลงผิด จะทำให้เสียสิทธิ์การเลือกชุมนุมที่ต้องการ เนื่องจากไม่ตรงกับคุณสมบัติของชุมนุม

กรุณากด ยอมรับข้อตกลง ด้านล่าง