รายชื่อนักเรียนในแต่ละชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [EXCEL]

รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม EXCEL <<<คลิกที่นี่>>>

กำหนดการเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเลือกชุมนุม ทุกชั้นเรียน

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น.

ขั้นตอนการเลือกชุมนุม <<คลิกที่นี่>>

รายชื่อชุมนุม <<< คลิกที่นี่ >>>

กรุณาดู!! หมายเหตุ ห้องที่รับ รูปแบบห้องที่ชุมนุมนั้นรับ

หากลงผิดจะทำให้เสียสิทธิ์การเลือกชุมนุมที่ต้องการ 

(หากไม่เลือกภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเลือกชุมนุมได้ และจะนำรายชื่อนักเรียนลงในชุมนุมที่เหลืออัตโนมัติ)

การเข้าสู่ระบบ เลือกชุมนุม

การเข้าสู่ระบบ 

1. รหัสนักเรียน  -> ใช้รหัสนักเรียน

2. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน -> ให้ใช้ ชั้นปี+2565 

เช่น ม.1 ใช้ 12565 , ม.2 ใช้ 22565  เป็นต้น

(หากนักเรียนคนใด เปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ เพื่อความปลอดภัย

โดยเข้าไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว)

*** จะไม่รับผิดชอบ กรณีลืมรหัสผ่าน จนไม่สามารถเข้าเลือกชุมนุมได้ ในทุกรณี ***

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสามารถตรวจรายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

<<< คลิกที่นี่ >>>