กำหนดการเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเลือกชุมนุม ทุกชั้นเรียน

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น.

ขั้นตอนการเลือกชุมนุม <<คลิกที่นี่>>

รายชื่อชุมนุม <<< คลิกที่นี่ >>>

กรุณาดู!! หมายเหตุ ห้องที่รับ รูปแบบห้องที่ชุมนุมนั้นรับ

หากลงผิดจะทำให้เสียสิทธิ์การเลือกชุมนุมที่ต้องการ 

(หากไม่เลือกภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเลือกชุมนุมได้ และจะนำรายชื่อนักเรียนลงในชุมนุมที่เหลืออัตโนมัติ)